Terugblik

We hebben veel enthousiaste reacties gekregen op het A&O fondsen Festival 2022. Tweeduizend deelnemers hadden zich ingeschreven. Het was dan ook druk op het digitale festivalterrein. Er werd veel gekletst bij de koffiecaravan, de cinema werd goed bezocht maar het belangrijkst waren natuurlijk de vele interactieve presentaties die gingen over trends die nú spelen binnen de overheid. Zien hoe dit er allemaal uitzag? We hebben de foto’s nog.

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.