A&O fondsen Festival

Samen werken aan de toekomst

Van 7 tot en met 10 november kun je je een hele week lang laten inspireren door tientallen workshops die gaan over de trends die nú spelen binnen de overheid. Het A&O fondsen Festival is hét evenement voor gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk dat gaat over samen werken aan de toekomst.

Er liggen grote maatschappelijke opgaven bij overheden. Klimaatverandering, de energietransitie en de woningnood zijn voorbeelden van opgaven die overheden niet alleen kunnen oplossen. Overheden werken daarom steeds meer samen. Maar wat vraagt dit van organisaties, processen en van jou? Van welke voorbeelden kun je leren? Dit en meer ontdek je tijdens het online A&O fondsen Festival. Zorg dat jij erbij bent!

Online programma

Tijdens het programma kun je over de grenzen kijken wat er bij andere overheidsorganisaties gebeurt. Wat zijn de nieuwe vormen van samenwerken, leidinggeven en contact maken met de inwoner? Hoe ziet samenwerken in de overheidssector er straks uit? We verzamelen de beste voorbeelden uit de verschillende overheidssectoren voor je zodat je elke dag kunt kiezen uit inspirerende online workshops. Aanmelden voor de workshops hoeft niet, maar wel handig om van tevoren te weten welke sessies je zeker wilt zien.

Laat je inspireren

Door kennis met elkaar te delen, helpen we andere overheidsorganisaties verder. Zo deelde Samenwerking Rijk Noord hun verhaal over hun samenwerking met 28 rijksdiensten in noord Nederland en gemeente Apeldoorn over hun leergang tweebenig samenwerken.

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.