Privacyverklaring

Privacyverklaring

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw gegevens en jouw privacy. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag!

Wie zijn wij?

A&O fonds Gemeenten, A&O fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en A+O fonds Rijk. We initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau staat hierbij centraal.

De persoonsgegevens die we verzamelen

A&O fondsen organiseren tweejaarlijks het A&O fondsen Festival. Om dit festival te organiseren verwerken we persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten je gebruikt):

 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op het registratieplatform
 • om je de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de event app
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • om met je te communiceren via bijvoorbeeld e-mail, post, telefoon of social media
 • om foto’s en video’s waarop je staat afgebeeld te gebruiken voor de promotie en sfeerbeleving van onze bijeenkomsten of evenementen en van de volgende editie van het A&O fondsen Festival
 • om onderzoek- en analyses te doen om het A&O fondsen Festival te verbeteren en aan te passen

Het gebruik van je persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en event app laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de functionaliteiten die je op onze website en in de event app gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Organisatiegegevens
 • Werkgebied en rol
 • Surfgedrag op onze websites
 • Inloggegevens, zoals je persoonlijke code voor de event app
 • Informatie die je zelf invult, bijvoorbeeld een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur, zoals identifiers in cookies
 • Je feedback en deelname aan de enquête en interactie module in de app
 • Foto’s en video’s die tijdens het A&O fondsen Festival worden gemaakt

Nieuwsbrieven

Als je je hebt aangemeld voor het A&O fondsen Festival kun je serviceberichten van ons ontvangen, zoals de bevestiging van je aanmelding en belangrijke informatie over het evenement.

We kunnen je ook informatie sturen over producten en diensten als we denken dat die interessant voor je zouden kunnen zijn. Wil je je hiervoor afmelden dan kun je je via de link onderaan in de nieuwsbrief afmelden.

Onderzoek

Je mening is belangrijk voor ons. Zo komen we erachter hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. Daarom nemen we na afloop van het A&O fondsen Festival contact met je op voor een enquête. Je beslist altijd zelf of je wilt deelnemen aan ons onderzoek.

Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens het A&O fondsen Festival worden mogelijk foto’s en video’s gemaakt. Het doel hiervan is om gebruik te maken van deze foto’s en video’s in brochures, op affiches, op algemeen marketingmateriaal en op onze websites en sociale media voor de promotie en sfeerbeleving van het festival en van de volgende edities hiervan. De mogelijkheid bestaat dat je hierbij ook wordt gefotografeerd of gefilmd. Wil je niet op de foto of video, meld dit dan bij de foto- of videograaf. Mocht je onverhoopt toch gefotografeerd of gefilmd zijn, dan kun je een mail sturen naar fondsenfestival@aeno.nl met aanduiding van je voornaam, achternaam, de naam van het festival een aanduiding van de betrokken foto of video en wij zullen deze verwijderen en vernietigen.

Links naar andere websites

Onze website en event app kunnen links bevatten naar websites die door andere organisaties met eigen privacyverklaringen beheerd worden. Zorg ervoor dat je de voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie.

Het delen van je persoonsgegevens met derden

A&O fondsen verstrekken je gegevens uitsluitend aan derden en als dat noodzakelijk is voor het organiseren van het A&O fondsen Festival. Wanneer wij je gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Het beschermen van je persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Zelf heb je ook invloed op het veilig houden van je gegevens. Als het aankomt op je persoonlijke inlogcode bijvoorbeeld ben je zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden ervan.

Het bewaren van gegevens

We bewaren jouw gegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving. Daarna wissen we je persoonlijke gegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze websites te vergemakkelijken en jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. De cookies die door onze website worden verstuurd zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Je kunt het ontvangen van cookies uitzetten via je browser, dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Wel verzamelen wij bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze websites optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze websites.

Toegang tot en bijwerken van je gegevens; klachten

Natuurlijk kun je altijd bij je eigen persoonsgegevens in het registratieplatform en in de event app. Die gegevens zijn gekoppeld aan je inschrijving. Als je wilt weten welke persoonsgegevens we van jou hebben opgeslagen, kun je een inzageverzoek doen. Als je dat doet, geef ons dan de informatie waarmee je persoonsgegevens voor je kunnen identificeren en opzoeken.

We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we van je hebben, kloppen en up-to-date zijn. Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat ons dat dan weten.

Je kunt ons altijd vragen om je persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. We zullen je gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

Je kunt jouw verzoek indienen via fondsenfestival@aeno.nl.

We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je vraag of klacht te sturen naar fondsenfestival@aeno.nl.

Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voordat we je verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we je om extra informatie vragen om je identiteit te bevestigen. Ook als je namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we je vragen om extra informatie. Dat doen we om er zeker van te zijn dat je gerechtigd bent zo’n verzoek of klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Laatst bijgewerkt: 3-3-2022

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.