Algemene voorwaarden

Deelname aan het A&O fondsen Festival is in principe alleen bedoeld voor personen die onder de cao Gemeenten, cao SGO, cao Waterschappen, cao Provincies of cao Rijk vallen. Voor deze medewerkers geldt dat er geen extra kosten zijn verbonden aan deelname aan het A&O fondsen Festival.

Annuleringsvoorwaarden bestuurdersdiner

Wanneer je verhinderd bent, vragen we je om je af te melden. Doe dit uiterlijk vijf werkdagen van tevoren, anders behouden we het recht voor om € 75,- in rekening te brengen. Het is mogelijk om uitsluitend in overleg met de organisatie een vervanger te sturen.

Annuleringsvoorwaarden A&O fondsen festival

Voor de online editie zijn geen annuleringskosten van toepassing. Wel vragen we je af te melden wanneer je verhinderd bent, zodat er ruimte voor iemand anders is om deel te nemen.

Heb je je aangemeld voor de fysieke editie en ben je verhinderd? Meld je dan uiterlijk vijf werkdagen voor het festival af, anders behouden we het recht voor om € 150,- in rekening te brengen. Je kunt ook een vervanger sturen waarvoor dezelfde annuleringsvoorwaarden gelden.

Waarom brengen wij kosten in rekening?

Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De A&O fondsen maken namelijk kosten voor het A&O fondsen Festival waaraan je kunt deelnemen. Dit betekent dat we niet vrijblijvend met aanwezigheid kunnen omgaan. Bovendien zijn er vaak meer geïnteresseerden dan beschikbare plaatsen. Er zijn dus mensen op een wachtlijst die wel graag hadden willen deelnemen, het is dan jammer als we lege plekken niet kunnen benutten.

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.