Tickets

Het A&O fondsen Festival op donderdag 8 september is op locatie én online. Let op: het programma van het online festival heeft een andere invulling dan het programma op locatie.

Deelname is in principe alleen bedoeld voor personen die onder de cao gemeenten, cao SGO, cao Waterschappen, cao Provincies of cao Rijk vallen.

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.