Samenwerken aan het perspectief voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Bij Hoogheemraadschap van Rijnland is Lara van der Zon Brouwer als HR-adviseur en adviseur Wet Banenafspraak actief met het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de organisatie. Zij werkt daarbij nauw samen met Hülya Yilmaz, accountmanager DZB & brancheteamcoördinator Team Garantiebanen en Overheid van Werkgeversservicepunt Holland Rijnland. Samen stelden zij een handreiking op voor andere waterschappen als belangrijke inclusieve werkgever voor deze doelgroep.

“Tot nu toe zijn er 24 banen bij ons gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gaat van receptie, catering, onderhoud, managementassistentie, personeel & administratie. Heel divers en op verschillende niveaus”, meldt Lara. “Onze kandidaten komen onder meer bij het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland vandaan en zijn door bemiddeling van de contactpersonen geplaatst. Zij kennen onze organisatie goed, dus zenden zij ook gerichte cv’s. Op het moment dat ik een baan kan realiseren, maak ik een profiel aan en de contactpersonen binnen Holland Rijnland kijken dan of er een geschikte kandidaat in de geregistreerde pool zit die daaraan voldoet.”

“Het vraagt heel veel begeleiding om mensen uit de geregistreerde doelgroep te plaatsen”
Lara van der Zon Brouwer

Intensieve begeleiding

Lara gaat in op het belang van begeleiding. “Het vraagt veel en heel veel begeleiding om mensen uit de geregistreerde doelgroep te plaatsen. Daarom nemen we er zoveel tijd voor bij het matchingsproces. Zo is een proefplaatsing belangrijk om te zien of iemand zich snel vertrouwd kan maken met het werk en ook het aantal uren aankan. Is er een klik met de persoon? Hoeveel begeleiding is echt nodig? Pas na een evaluatie van dit alles kan een voorstel voor een contract gedaan worden. Bij ons is een voorwaarde dat iemand start met een externe jobcoach plus een interne begeleider, een buddy. De laatste is een collega, die iemand echt op weg helpt in de organisatie waarin de nieuwe medewerker is geplaatst en bekend is met de valkuilen van de nieuwe medewerker. Dat is niet alleen de eerste weken zo, dat blijft. De externe jobcoach helpt de medewerker om te gaan met de beperking in de praktijk van het werk en ook de werkgever waar het gaat over hoe het werk georganiseerd moet worden voor de nieuwe medewerker.”

Motiveren en stimuleren werkgevers

Hülya geeft aan dat werkgevers anno 2022 meer oog hebben voor de doelgroep die zij bemiddelt. “De arbeidsmarktregio Holland Rijnland bestaat uit twaalf gemeenten. Afgevaardigde van de uitvoeringsorganisaties van deze gemeenten; DZB, Provalu, Rijnvicus bemiddelen samen met UWV, regionaal kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde werkplek. Samen met onze partners UWV, DZB, Provalu en Rijnvicus werven wij medewerkers, dragen ze aan en bereiden ze voor op hun nieuwe rol bij Hoogheemraadschap van Rijnland.

Er zijn veel vacatures en dat maakt dat werkgevers wat meer openstaan voor de doelgroep waarvoor ik ze benader. Vooroordelen zoals ‘ze kunnen niks’ of ‘het zijn zeker allemaal mensen met een verstandelijke beperking’ proberen we weg te nemen door veel informatie te geven, maar bijvoorbeeld ook door tijdens de coronaperiode een drive-in bioscoop te organiseren met video’s van kandidaten uit de doelgroep die zichzelf presenteerden. Daarnaast bieden we werkgevers de zogeheten ‘Harrie-training’ van het CNV die ervoor kan zorgen dat straks de interne begeleiding van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt door een collega op de juiste wijze plaatsvindt. Werkgevers hebben immers nog steeds een keuze: kiezen zij voor opvulling van een vacature iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, die veel begeleiding vraagt of iemand die direct voor honderd procent functioneert? Met proefplaatsingen, werkervaringsplekken en de juiste begeleiding ondersteunen wij samen met Hoogheemraadschap van Rijnland kandidaten om de stap naar een duurzame baan te zetten en hun talenten optimaal te benutten. Tevens ondersteunen wij werkgevers met actuele kennis over subsidies en wetgeving rondom inclusiviteit.”

“Heeft men eenmaal iemand geplaatst en is die ingewerkt, dan belt een werkgever vaak met de vraag of we niet meer kandidaten voor ze hebben.”
Hülya Yilmaz

Is er wel budget?

Lara wijst op het belang van een duurzame aanpak: “Bij Hoogheemraadschap van Rijnland zetten wij ons in om vooral duurzame banen, dus voor de lange termijn, te organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat betekent ook dat we ze uiteindelijk een vast contract willen aanbieden. Als je in je organisatie geen fte hebt, nu niet en ook niet op termijn, dan moet je deze doelgroep niet aan het lijntje houden. Er moet echt duidelijkheid zijn over zo’n werkplek en de ondersteuning die men kan bieden. Iemand laten starten als dat allemaal niet goed is geregeld, kan een hoger risico op verzuim veroorzaken en een mislukte plaatsing.” Hülya merkt dat juist bij gemeentes het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking soms moeizaam verloopt. “Er zijn meerdere oorzaken. Zo loopt men er vaak tegenaan dat er geen middelen zijn of een formatieplaats is om iemand een werkplek aan te bieden en te houden. Ook onbekendheid met de doelgroep kan terughoudendheid veroorzaken. Heeft men eenmaal iemand geplaatst en is die ingewerkt, dan belt de werkgever vaak met de vraag of we niet meer kandidaten voor ze hebben.”

Inspiratiedocument helpt

“Toen ik net begon in mijn functie merkte ik dat het overal anders was geregeld. Per gemeente verschilt bijvoorbeeld jobcoaching en proefplaatsing voor een bepaalde periode”, aldus Lara. “Ik begreep dat toen niet en ik liep daar heel erg tegenaan. Daarop ben ik met Hülya en de andere contactpersonen binnen Holland Rijnland gaan zitten om te kijken wat we konden verbeteren aan alles wat er speelt. Dat leverde succesverhalen op waarover wij konden communiceren. Vervolgens schreven we samen de ‘handreiking samenwerkingsovereenkomst’ om andere waterschappen te helpen om ook zo’n samenwerking met partijen op te zetten. Veel collega’s en projectleiders vragen er namelijk naar hoe wij dat hebben gedaan bij Rijnland.” De handreiking gaat in op de stappen die je als organisatie moet nemen om een plaatsing tot een succes te maken in samenwerking met gemeenten en UWV. De onderlegger hiervoor is het commitment dat het Hoogheemraadschap van Rijnland aanging voor het ondersteuningsprogramma ‘Onbeperkte Denkers’, een gezamenlijk initiatief van A&O fonds Waterschappen, de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV. Er worden tips gegeven die de succesfactoren omvat voor een plaatsing en ook wordt ingegaan op wat er nodig is om een goede overeenkomst te sluiten met gemeenten en UWV binnen het werkgebied van het waterschap.

Neem contact op

Zou je een keer willen spreken met Lara of Hülya? Dan staan zij daar open voor. Neem contact op met Lara via lara.zonbrouwer@rijnland.net of Hülya via h.yilmaz@dzb.nl.

Nog meer inspiratieverhalen?

Tijdens het A&O fondsen Festival kun je kiezen uit workshops die gaan over samen werken aan de toekomst. We hebben de beste voorbeelden uit de verschillende overheidssectoren voor je verzameld. Leer van en met elkaar.

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.