Inspiratieverhalen

Samenwerken aan het perspectief voor mensen met afstand tot arbeid

Hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met DZB en Werkgeversservicepunt Holland Rijnland aan het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de organisatie. Samen stelden zij een handreiking op voor andere waterschappen als belangrijke inclusieve werkgever voor deze doelgroep.

Integrale leefbaarheidsactie in Den Haag

Haagse handhavers, straatvegers en milieubeheerders trekken een dag lang samen op om de leefbaarheid in de Haagse Rustenburg-Oostbroek een duw te geven.

Alle hens aan dek voor Hulpteam Toeslagenaffaire

In de drie BAR gemeenten is een gemeentelijk hulpteam actief om getroffen ouders te ondersteunen. Geen eenvoudige opgave. Hoe pakt het team dit aan?

Leergang tweebenig samenwerken maakt het verschil in Apeldoorn

Houding en gedrag van ambtenaren bepaalt hoe ‘buiten’ en ‘binnen’ met elkaar omgaan en wat bereikt kan worden door goed samen te werken. Zeker in een tijd waarin veel verandert in wet- en regelgeving kan dat het verschil maken.

We vissen als Rijksdiensten in dezelfde vijver

Dat was voor Samenwerking Rijk Noord de aanleiding om de samenwerking te zoeken bij 28 rijksdiensten in noord Nederland als het gaat om arbeidsmarktbenadering.

Ook je verhaal delen?

Verschillende overheidsorganisaties reageerden op onze oproep Deel je verhaal, dan doen wij de rest. Heb jij een inspirerend samenwerkingsproject dat je graag wilt delen met collega’s van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk? Dan zorgen wij voor een uitgebreid interview, fotograaf en het platform. Meedoen? Stuur je inspirerende verhaal naar fondsenfestival@aeno.nl. Dan nemen wij contact met je op.

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.