Sociaal leiderschap

Sociaal leiderschap gaat over raakbaarheid, menselijkheid en draagt bij aan een fijnere en effectievere werksfeer.

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.