Samen werken aan meer bewegen en minder zitten

Hoe kun jij samen met je collega’s meer bewegen en minder zitten? Hoe actief zijn andere organisaties hiermee bezig?

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.