Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld

Wanneer schuurt het tussen leefwereld en systeemwereld? En hoe ga je dan om met de morele vraagstukken?

Het A&O fondsen Festival wordt georganiseerd vóór en dóór de vier sectoren gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk. De fondsen initiëren en stimuleren initiatieven die ertoe bijdragen dat de overheidssector zich als geheel blijft ontwikkelen. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau is wat centraal staat.